Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна“, 2016-033

19 Септември 2016

​​​​​​​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна.

Хранителните продукти са подробно описани по вид и количество в Образец №1 - Технически спецификации.

Предметът на обществената поръчката обхваща следните 7 (седем) обособени позиции:

Позиция № 1 – Доставка на хляб и тестени продукти

Позиция № 2 – Доставка на месо, месни продукти и колбаси

Позиция № 3 – Доставка на риба и рибни продукти

Позиция № 4 – Доставка на мляко и млечни продукти

Позиция № 5 – Доставка на пресни яйца

Позиция № 6 – Доставка на пресни плодове и зеленчуци

Позиция № 7 – Доставка на пакетирани храни​