Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Срокове за кандидатстване


Документи на кандидати, граждани на държави от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, за кандидатстване в пълен курс на обучение по специалностите Медицина и Дентална медицина на английски език (от I-ви курс по съответната специалност) се приемат до 15 септември 2020 г.
 
Кандидатите за всички останали специалности, подават документи съгласно сроковете обявени тук http://mu-varna.bg/BG/bg-grajdani1