Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Срокове за кандидатстване

Документи за кандидатстване за подготвителен и първи курс за обучение на български и английски език се приемат до 30.06.2018 г.

 

Тези кандидати, които получат виза тип “Д” за обучение в МУ-Варна две седмици след започване на учебната година, няма да могат да бъдат записани.