Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Брой приемани студенти за учебната 2018/2019 год.

Уважаеми кандидат-студенти, очаквайте в края на месец май 2018 година да бъде обявен броят на приеманите студенти за учебната 2018/2019 година.

Вижте броят ​на приеманите студенти за учебната 2017/2018 г. тук