Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Брой приемани студенти за учебната 2017/2018 год.

Уважаеми кандидат-студенти, очаквайте през месец май обявяването на броят на приеманите студенти за учебната 2017/2018 година, които се утвърждават ежегодно с решение на Министерски съвет. 

 

Вижте броят ​на приеманите студенти за учебната 2016/2017 г.  тук​