Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Такси за учебната 2018/2019 год.


През настоящата учебна година 2018/2019 г., годишната такса за обучение по специалностите Медицина и Дентална медицина АЕО е в размер на 8000 евро. Тя може да бъде платена на две равни вноски (по 4000 евро) преди започването на всеки семестър (септември и февруари).

Годишната такса за обучение включва:
— Участие и посещение на лекции, семинари и практически занятия;
— Проверка на получените знания и умения чрез колоквиуми, тестове и семестриални изпити;
— Употребата на аудитории, лекционни зали, лаборатории, клиники и оборудване.​