Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​
​​​

Актуално

​​Университетски курс по дентална имплантология за лекари по дентална медицина с квалификация „Магистър" организира Факултетът по дентална ме​дицина към МУ – Варна. Курсът е част от програмата за следдипломно обучение в Медицинския университет и се провежда за първи път у нас. 

                                     Виж повече

​ ​

.

   

 
     
           

                    

                       


   

   

   

  Проекти

   

  Проект "Студентски практики": Всички студенти, които са приключили
  стажовете си през месеците август - ноември, могат да получат
  удостовере​нията си за завършено практическо обучение в кабинет 212 (Отдел
  международни проекти и програми), вторник и четвъртък от 14:00 до 17:00 ч.

   

  Студентски съвет


  Теми от сфератана медицината,фармацията, денталната медицина и здравния мениджмънт ще бъдат дискутирани на втория международния студентски симпозиум „Black sea Symposium for Young Scientists in Biomedicine", който ще се проведе в МУ – Варна  на 27-30 март 2014.                                                                     Виж повече