Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Изграждане на климатична и вентилационна система в кабинети и операционни зали към УМДЦ при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, реф. № 2019-038

2 Август 2019
Предмет на поръчката е избор на изпълнител за изграждане на климатична и вентилационна система в кабинети и операционни зали към Университетски медико-дентален център, находящи се в сградата на Факултета по дентална медицина към Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”–Варна, с административен адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“№84, съгласно техническа спецификация (Приложение №1; Приложение №1.1 и Приложение №1.2).
Ремонтните дейности ще се състоят на територията на Университетски медико-дентален център (УМДЦ), разположен на 5-ти етаж в сградата на Факултета по дентална медицина, а именно: Клинични зали I, II, III, и IV по Орална и лицево-челюстна хирургия, както и прилежащите помещения, като предоперационни, съблекалня, стая медицински сестри, манипулационна, коридор общ, покрив на сградата в оси 15-19/В-Е.