Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

​​ “Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна” 2016-032

13 Септември 2016
​​​​​​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за предоставяне на  застрахователни услуги за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна, съгласно приложена Техническа спецификация. ​​