Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Органи на управление

Ръководител катедра:  Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н


Катедрен съвет – включва целия академичен състав​ на катедрата​​

Катедреният съвет взема решения относно разпределението групите студенти по преподаватели, актуализира и приема нови учебни програми, избира ръководителя на катедрата.


Членове на катедрения съвет:

1. Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н.- ръководител катедра
2. Доц. д-р Цветелина Илиянова Борисова – Пап​​анчева,д.м.
3. ​Ас.д-р Радостина Лозанова Анастасова
4. Ас.д-р Геновева Илиева Балчева - курсов ръководител
5. Доц. д-р Миглена Илиева Балчева-Енева, д.м. ​- административен асистент
6. Гл.ас.д-р Мая Димитрова Дойчинова, д.м.​- курсов ръководител
7. Ас.д-р Весела Добрева Христова 
8. Ас.д-р Деница Неделчева Гроздева 
9. Ас.д-р Майя Деянова Колева
10. Гл. ас.д-р Христиана Росенова Маджова, д.м. 
11. Ас.д-р Мартина Найденова Маркова 
12. Ас.д-р Борислав Божидаров Рангочев
13. ​Ас.д-р Силвия Евтимова Станкова - административен асистент
14. Ас.д-р Полина Асенова Велчева 
15. Ас.д-р Георги Пламенов Георгиев​   
16. Ас.д-р Женя Найденова Вичева​
17. Ас. д-р Жанет Велинова Йорданова
18. Ас. д-р Деница Георгиева Занева - Христова

19. Ас. д-р Борис Сашев Вълков

20. Ас. д-р Рая Михайлова Бошнакова