Sign In

За нас

ас. д-р Анна Кирилова Ненова-Ногалчева


Катедра: Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия и специална образна диагностика
УС:УНС по орална хирургия
Е-поща: anenova@yahoo.com
Телефон:

 

Биография

Родена на 29.09.1981 г. в гр. Варна. Завършила Дентална медицина във Факултет по Дентална медицина, Медицински университет - Пловдив през 2006 г. От 2009 г. е асистент в ОЛЧХ, Пародонтология и СОД към ФДМ на Медицински университет – Варна.

Публикации

Член на

БЗС, Българско Научно Дружество по Дентална Медицина