Sign In

За нас

доц. д-р Димитричка Дучева Близнакова дм


Катедра: Катедра по клинични медицински науки › УНС по детски и инфекциозни болести
УНС:
Е-поща:
Телефон:

 

Биография

Родена на 26.05.1954 г. в гр. Добрич. Завършила Медицина в Медицински университет - Варна през 1978 г. От 2006 г. е ръководител на УНС по Детски и инфекциозни болести към Катедра по Клинични медицински науки, Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна. Придобити специалности: Педиатрия (1984 г.); Детска нефрология (2009 г.). През 1991 г. защитава дисертационен труд на тема: “ Ехографска диагностика от отделителната система в норма и патология”.

Публикации

Има над 90 публикации и 110 участия в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на Детска нефрология и Педиатрия.

Член на

Българска педиатрична асоциация