Sign In

За нас

гл. ас. д-р Мария Любомирова Терзиева


Катедра: Катедра по клинични медицински науки › УНС по вътрешни болести, неврология и психиатрия
УНС:
Е-поща: lozeto@gmail.com
Телефон: 052/ 978 242

 

Биография

Родена на 06.05.1955 г. в гр. Варна, обл. Варна. Завършила Медицина в Медицински университет - Варна през 1979 г. От 1979 г. е асистент по Неврология към Катедра по Нервни болести, а от 2006 г. Е главен асистент по Нервни болести към Катедра по Клинични медицински науки, Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна. Придобити специалности: Нервни болести (1983 г.); Акупунктура (1992 г.).

Публикации

Има над 90 публикации и 100 участия в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на акупунктура и деменции.

Член на

БЛС, BMDS, BHS, BSN, BACT