Sign In

За нас

доц. д-р Петър Маринов Маринов дм


Катедра: Катедра по психиатрия и медицинска психология
УНС:
Е-поща: petmarinov@abv.bg
Телефон: 0035929702278

 

Биография

Завършил медицина в Медицинския университет София през 1988 г. През 1994г. Придобива специалност по психиатрия, а през 2003 г. придобива втора специалност съдебна психиатрия. През 2008 г. придобива степен „доктор по медицина“ с научна разработка върху шизофренията. Редовен член на Ню Йоркската академия на науките от 1994 г. Бил е последователно ковчежник, заместник председател и председател на Българската психиатрична асоциация за периода от 2003 – 2009 година. Съпредседател е на фондация „Биологична психиатрия“ заедно с д-р Оля Микова. Бил е началник на Четвърта психиатрична клиника в МБАЛНП „СВ. НАУМ“ гр. София, както и началник на отделение за остри психиатрични състояния. Организирал и провел поредица от обучителни модули за общопвактикуващи лекари върху разпознаването и лечението на депресивните и тревожните разстройства. Има разработки в областта на шизофренията, биполярното разстройство, депресията и тревожните разстройства. Участвал е активно в съвместен проект на МБАЛНП „Св. Наум“ и Университата на Илинойс в Чикаго, САЩ, върху хероиновата зависимост. Участвал е като координатор в европейски проект за изграждане на остро психиатрично отделение в МБАЛНП „Св. Наум“ София. Участва в европейски многоцентров проект по Седма рамкова програма за изследване на имунитета при депресия „МУУДИНФЛЕЙМ“ под ръководството на проф. Хемо Дрехсхаге от Университета „Еразмус“ в Ротердам, Нидерландия. Участва в съвместен проект за лечение на депресиите с университетската многопрофилна болница в Масачузетс, афилирана към Университета в Харвард, САЩ.

Публикации

Има над 100 публикации в областта на психиатрията, съдебната психиатрия и психофармакологията. Автор, отговорен редактор и съавтор в следните ръководства:

1. Фармакопсхиатрия и психофармакология. 1999. Горекспрес, София

2. Психиатрия, психология и психотерапия за общопрактикуващи лекари. Университетско издателство „Медицина“. София. Първо и второ издание.

3. Терапевтично резистентна шизофрения. Издателство „Ася“. 2008 г. София

4. Шизофренията. Издателство „Ася“. 2012 г.

5. Практическа психиатрия в два тома. 2009 г. Издателство „Ася“. София

Член на