Sign In

За нас

гл. ас. д-р Румяна Христова Ралчева


Катедра: Катедра по клинични медицински науки › УНС по детски и инфекциозни болести
УС:
Е-поща: rumi_ralcheva@abv.bg
Телефон: 052/ 978 360

 

Биография

Родена на 06.01.1953 в гр. Варна. Завършила Медицина в Медицински университет - Варна през 1979 г. От 1981 г. е асистент към катедра по Педиатрия във филиала в гр. Добрич. От 2008 г. е главен асистент към УНС по Детски и инфекциозни болести към Катедра по Клинични медицински науки, Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна. Придобити специалности: Педиатрия (1986 г.); Детска неврология (2008 г.).

Публикации

Има над редица публикации и редовни участия в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на детската неврология.

Член на

Дружество по детска неврология и психиатрия, Дружество по епилепсия, БЛС