Sign In

За нас

доц. д-р Светлозар Петров Балев дм


Катедра: Катедра по клинични медицински науки › УНС по вътрешни болести, неврология и психиатрия
УНС:
Е-поща: sbalev@abv.bg
Телефон: 052/ 978 563

 

Биография

Роден на 14.03.1951 г. в гр. Варна, обл. Варна. Завършил Медицина в Медицински университет - Варна през 1975 г. От 2008 г. е доцент към УНС по Вътрешни болести, Катедра “Клинични медицински науки”, Факултет “Дентална медицина”, Медицински университет – Варна. Придобити специалности: Клинична имунология (1992 г.). През 1982 г. защитава дисертационен труд на тема : “Имунни комплекси в плъхове след имунизация с ксеногенни клетки”.

Публикации

Има над 60 публикации и 76 участия  в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на Клинична имунология и Автоимунни болести.

Член на

ДКБ, БЛС, АЦИ, ESC