Sign In

За нас

гл. ас. Теменуга Петрова Трифонова


Катедра: Катедра по медико–биологични науки › УНС по фармакология, химия, биохимия и биология
УС:
Е-поща:
Телефон:

 

Биография

Родена на 21.03.1971 в гр. Варна. Завършила специалност “Университетска химия” в Пловдивски университет през 1995 г. От 1999 г. е асистент в УНС по химия в МУ-Варна. Придобита специалност – “Санитарна химия” (2002).

Участва като съавтор на учебник “Промишлено-санитарна химия” (2006) за студенти от спец. ”Санитарен инспектор”.

Публикации

Има няколко публикации и 2 участия в научни конференции в областта на хранителната химия и хранителната токсикология.

Член на