Sign In

За нас

Доц. д-р Стефан Пеев д.м.


Катедра: Ръководител катедра по пародонтология и дентална имплантология
УС:
Е-поща:
Телефон:

 

Биография

Завършва дентална медицина с отличен успех в МУ-София през 1997 г. През същата година започва работа в "Отделение за специализирана  хирургична помощ " на РСП- гр. Казанлък. През 2008г. защитава дисертация, като докторант в катедра "Орална хирургия" на МУ- Пловдив. Бил е асистент в катедра "Пародонтология и ЗОЛ" в МУ- Пловдив и хоноруван преподавател към катедра Орална, лицево-челюстна хирургия, пародонтология и СОД при МУ-Варна. Участвал е в преподаването по Дентална имплантология на студентите по дентална медицина в МУ-Варна, и МУ-Пловдив - лекции и упражнения, както и в преподаването по пародонтология на същите факултети - лекции и упражнения.

Съучредител е на центъра по имплантология към факултет по дентална медицина при МУ-София. Доц .Пеев има участие като лектор в над 100 курса по следдипломна квалификация в областта на денталната имплантология и регенеративната терапия на пародонта.Доц. Пеев е съучредител на Българската асоциация по орална имплантология и неин председател от 2006 г. до сега. През 2010 г. получава статут на "Fellow" в най-голямата организация подентална имплантология в света - ITI и в понастоящем е директор на ITI Study Club- Sofia.

Публикации

Има над 60 научни труда. Съавтор е на два учебника и една монография

Член на

Членува в ITI (International Team for Implantology), EAO ( European Association for Osseointegration), БАОИ ( Българска асоциация по орална имплантология), БЗС.