Sign In

За нас

Ресурси

 

Собствени ресурси

 

Електронен каталог

 

Scripta Scientifica Medica

 

 

Варненски медицински форум

 

 

 

Дигитализирани учебни помагала, достъпни само от компютрите в Библиотеката и филиалите й

 

Чужди ресурси

 

 

Бази данни, подходящи за справки за цитирания, Impact Factor на списания, резюмета от конференции и симпозиуми, патентна информация

 

 

Удобна база данни за търсене на пълнотекстови статии в списания на водещото медицинско издателство Elsevier

 

 

Подходяща база данни за справки за цитирания и търсене на резюмета на статии в списания на водещото медицинско издателство Elsevier

 

 

Любопитна база данни за сравняване на университети и институции по различни показатели

 

 Достъпът до базите данни е свободен през компютрите на територията на МУ-Варна, сграда „Ректорат“, Факултет по дентална медицина, Медицински колеж, УМБАЛ „Св. Марина“, МБАЛ „Св. Анна“.

В Библиотеката на МУ-Варна се правят регистрации за отдалечен достъп до базите ScienceDirect и Scopus. Заявки на потребители могат да се подават на място или на e-mail  library@mu-varna.bg.

 Безплатни електронни ресурси, които се използват директно за търсене на научна информация, или след кратка регистрация, която дава възможност за достъп до съответния ресурс.

 

 

 

Приканваме преподавателите от МУ-Варна да предоставят в библиотеката екземпляри от своите монографии, учебници, учебни помагала, дисертации и автореферати, във връзка с обособяване на представителна колекция “Научни издания на МУ-Варна”