Sign In

Новини и Събития

Рускоговорящи граждани ще се обучават на своя език по нова магистърска програма

​​От днес, 29 януари 2013 година, на сайта на Медицински университет - Варна можете да намерите подробна информация за кандидатстване и записване в новата и единствена за България магистърска програма по „Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт“ на руски език.

„Благодарение на дългогодишните ни партньорски отношения с редица университети в Москва и Украйна, ние ще може да предложим на нашите бъдещи студенти в новата магистърска програма най-добрите гост-лектори и преподаватели“ - заяви проф. Тодорка Костадинова, ди – заместник-ректор по "Международно сътрудничество, акредитация и качество"  по време на официалното представяне на програмата пред  варненски медии и представители на редица български и руски държавни, обществени, икономически и образователни структури.

„Общественото здравеопазване придобива все по-голямо значение като област за научна и професионална реализация. Израз на това са постоянно увеличаващите се инвестиции за  обучение и повишаване на квалификацията на специалистите в тази сфера“ -  заяви и доц. Емануeла Мутафова, ди - декан на Факултета по обществено здравеопазване, основен инициатор и организатор на програмата. „Потребностите на практическото здравеопазване от специалисти със задълбочена  подготовка по фундаментални и приложни дисциплини в сферата на общественото здравеопазване, здравното законодателство, организацията, управлението, икономиката и социологията в здравеопазването, психологията на управлението в почти всички страни по света са много високи, но особено това е ярко изразено в страните с постсоциалистическо управление“ - отбеляза в презентацията на програмата и нейният координатор гл. ас. д-р Наталия Ушева.

От 1996 година в Медицинския университет във Варна се провежда обучение  по здравен мениджмънт за магистри, а през 2001 г. са приети и първите студенти по обществено здравеопазване. Преди 3 години започва обучение по обществено здравеопазване на английски език в Кипър, а от тази година, за пръв път, двете специалности се обединяват и поставят началото на  една обща магистърска програма “Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт”, която ще се осъществява изцяло на руски език.

Програмата е ориентирана към рускоговорящи граждани, които притежават магистърска степен по медицина, стоматология, право, икономика, социология, психология, педагогика, опазване на околната среда или инженерни науки или бакалавърска степен по социални дейности, здравни грижи, здравен мениджмънт, икономика, социология, психология, педагогика, екология.

„Винаги съм се чудил, защо, въпреки големият брой руски граждани, живеещи във Варна и близо 5000 руски гласоподаватели, в нашия град няма образователни програми на руски език в сферата на висшето образование. Но ето, че и това вече случи. Приветствам пионерството на Медицинския университет  -  заяви заместник-кметът на Варна доц. д-р Христо Бозов, дм

Обучението по новата магистърска програма ще се провежда в  задочна форма, с продължителност от по 2 месеца, в 2 поредни  години. Присъствените занятия ще бъдат през месеците юни и юли – уточни директорът на програмата доц. Маринела Грудева, дп. Като добър знак за старта на новата програма може да се приеме и решението на българското правителство от миналата седмица едностранно да прилага безвизов режим към притежателите на валидни шенгенски визи, по силата на което ще имат право да влизат и пребивават в България за период до три месеца без да притежават българска виза за краткосрочно пребиваване.

На въпроса на вицеконсула на Генералното консулство на Руската Федерация в гр. Варна, Алешин Максим Анатольевич, ще могат ли руски граждани с по-ниска степен на образование да се включат в програмата по „Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт“, ръководителите на проекта уточниха, че приемът е по документи и след тяхното експертно разглеждане ще се прецени дали те дават възможност на техния притежател да бъде приет или не в  магистратура.

Представителите на ръководството на Медицинския университет потвърдиха, че ще приемат  и рускоговорящи студенти с по-особен статут, като например бивши емигранти от арабските държави, напуснали страната си заради задълбочаващата се военно-политическа ситуация в Близкия Изток. „Ако те притежават дипломи за висше образование, придобито в Русия, няма причина да не бъдат наши студенти по руско-езичната магистърска програма“ – заяви доц А. Керековска, дм – заместник ректор по учебната дейност. Тази програма е отворена за всички, които биха искали да работят в сферата на планирането, организирането, управлението и контрола на здравни дейности на национално, регионално и локално равнище или пък искат да се посветят на профилактиката и промоцията на здравето“ – добави още тя.

Подаването на документите ще започне от 1-ви февруари и ще приключи на 15-ти април. Новата учебна година за първия курс от 15/20 души ще стартира в началото на лятото. Въпреки необичайния за обучение период, рускоговорящите  студенти ще имат възможността да се насладят на географско-климатичните дадености на варненското крайбрежие, което със сигурност ще бъде още един бонус към новата магистърска програма.

 

Подробности за програмата