Sign In

Новини и Събития

Излезе трето класиране за специалностите Медицина, Дентална Медицина и Фармация

Днес се обявява трето класиране за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация. Класирането вижте тук или в профила си от тук.​

Записването на класираните студенти за трите най-желани специалности в МУ-Варна, както и подаването на молби за прекласиране, ще става на 1 и 2 август от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч. За повече информация относно записването вижте тук.

Обръщаме внимание на всички класирани, че неподалите молби за прекласиране и незаписалите се в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават молби за участие в следващите класирания.