Sign In

Международна дейност

Актуално

​​​

До 21 декември 2016 година е крайният срок, в който всички желаещи да участват в студентски мобилности през следващата академична година 2017/2018, могат да подадат своите документи за кандидатстване.
Кандидатите могат да бъдат студенти от следните специалности:

 • „Медицина" - 2-ри, 3-ти и 5-ти курс, за провеждане на летни практики и държавен стаж по Еразъм+;
 •  „Фармация" - 2-ри, 3-ти и 4-ти курс, за провеждане на практическо обучение по СИД;
 • „Медицинска сестра" и „Акушерка" - 3-ти курс, кандидатстват за мобилност по време на държавен стаж;
 • „Здравен мениджмънт" и „Управление на здравни грижи" /ОКС Бакалавър/ - 3-ти курс, за провеждане на преддипломен стаж
Вижте тук държавите, университетите и свободните места, за които може да кандидатствате.
За участие в програма Еразъм+ могат да кандидатстват всички студенти с минимален среден успех от следването към момента на кандидатстване "Много добър 4,50".

Студентите трябва да са положили всички изпити към момента на подаване на документите.
За участие в програма Еразъм+ могат да кандидатстват и редовни докторанти с минимален среден успех от дипломата за висше образование "Много добър 4,50".
 
Необходимите документи за кандидатстване са: 

 1. Формуляр за кандидатстване (по образец)
 2. Декларация за защита на личните данни по Студентска мобилност (по образец)
 3. Уверение от Учебен отдел за среден успех от следването за студенти (за докторанти - Копие на заповедта за зачисляване като редовен докторант и копие от дипломата за висше образов​ание)
 4. Препоръка на български език:
 • за студенти – от преподавател в МУ-Вар
 • на
 • за докторанти – от ръководителя на докторантурата

   5. Сертификат за език, доказващ ниво на езикова подготовка (или копие от диплома за профилирано езиково обучение)

13:00 до 16:00 часа при Светлана Панайотова или сканирани на e-mail: erasmus@mu-varna.bg

Срок за подаване на документите – 21.12.2016


                                              -----------------------------------------------------------------------------------------------


Излезе от печат новaта информационна брошура за мобилност по Програма „Еразъм+“. Изданието е предназначено за всички студенти, докторанти, преподаватели и служители в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, които имат интерес към програмата и желаят да проведат период на обучение, практика или преподаване в някой от нашите чуждестранни Еразъм-партньори.