Sign In

За нас

Филиал Шумен

С решение на Народното събрание от 21.07.2015 г. в структурата на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна се разкри Филиал в град Шумен.

Тук се осъществява обучение на студенти по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра" и „Акушерка". 
Обучението е редовно и се провежда за период от 4 години. Завършилите Филиал Шумен придобиват образователно-квалификационната степен „бакалавър". 
Предвиденият годишен прием на студенти е 20 медицински сестри и 20 акушерки. Обучението във Филиала стартира от учебната 2015/2016 година и се провежда в сградата, разположена в двора на МБАЛ Шумен (ул. Васил Априлов 63).
Информация на:  
www.mu-varna.bg, както и на тел.: 052/ 677 060 и 0882 450008.​  

         ​Директор филиал​​

Проф. Соня Колева Тончева, д.м.​

​​е-mail: sonya.toncheva@mu-varna.bg Зам.директор,филиал

Севджихан Ахмедова Еюбова 
E-mail: Sevdzhihan.Eyubova@mu-varna.bg
Организатор учебна дейност

Сияна Мариянова Миткова

Технически организатор, административна дейност
Петко Йорданов Петков​

​ 


Организатор стопанска дейност
Йордан Трайков Христов