Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

150 години Първа дарителска болница във Варна

Slide title

Тържествени церемонии по дипломиране

Slide title

Център за професионално обучение

Slide title

МУ-Варна в репортаж на BBC

Slide title

Последно качени

MU-TV logo
Съвет за електронни медии Адрес: гр. София, бул."Шипченски проход" 69, тел: 02/9708810, Факс:02/9733769, E-mail:office@cem.bg, www.cem.bg

​​
​ ​
The Health Systems and Policy Monitor