Sign In

Новини и Събития

Feature Events


Варненски ендокринни дни

В периода 23-25 ноември 2018 г. в к.к. „Албена“ ще се проведе форум „Варненски ендокринни дни“. Участие ще вземат специалисти и от други области – неврология, кардиология, гастроентерология. Предмет на дискусии са не само диабетни, но и ендокринни теми.

23 November 2018
-
25 November 2018

Първи интердисциплинарен симпозиум по заболявания в малкия таз

30 ноември 2018, УМБАЛ „Св. Марина“, аудитория „Владимир Иванов“ На 30 ноември 2018г. в Аудитория „Владимир Иванов“ в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна ще се проведе Първи интердисциплинарен симпозиум по заболявания в малкия таз. Организатори са Катедрата по Акушерство и гинекология, съвместно с Катедрите по „Урология“, „Обща и оперативна хирургия“, „Образна диагностика“ и „Патоанатомия“ към Медицински у...

30 November 2018
-
30 November 2018

Национална конференция по хранене в детско-юношеска възраст

30.11-01.12. 2018 г., град Сливен, хотел "Национал Палас" ще се проведе Национална конференция по хранене в детско-юношеска възраст. Събитието е с подкрепата на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” Варна и Българската педиатрична асоциация.Темите, които ще се обсъждат, са свързани с основни проблеми на храненето – особености в храненето на българските деца, бременните жени, недоно...

30 November 201815:30
-
1 December 2018

Световен ден за борба със СПИН

​На 1 декември 2018 г. във Филиал Велико Търново ще се проведе събитие по повод Световния ден за борба със СПИН.

1 December 2018
-
1 December 2018

Тържествена промоция на Факултет "Фармация"

​На 23.02.2019 г. от 10:00 ч. в Зала № 1 на Фестивален и конгресен център – Варна ще се проведе тържествена промоция на факултет "Фармация" към МУ-Варна.

23 February 201910:00
-
23 February 201912:00