Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Ас. д-р Анна Кирилова Ненова-Ногалчева д.м.


Катедра: Oрална и лицево-челюстна хирургия
УС:Oрална хирургия
Е-поща: anna.nenova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 231

 

Биография

​Родена на 29.09.1981 г. в гр. Варна. Завършила Дентална медицина във Факултет по Дентална медицина, Медицински университет - Пловдив през 2006 г. От 2009 г. е асистент в ОЛЧХ, Пародонтология и СОД към ФДМ на Медицински университет – Варна.

Публикации

Член на

​БЗС, Българско Научно Дружество по Дентална Медицина