Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Обяви

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Проф. Д-р Параскев Стоянов" – гр. Варна и ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – гр. Варна на основание чл. 19 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми...
Обява за запознаване и изразяване на становища от страна на обществеността на общ. Варна в срок от 30 дни, считано от 16.06.2017 г.

Уведомление до Жени Здравкова Спасова