Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Търгове


МУ-Варна обявява търг с тайно наддаване за определяне на купувач на бракувани ненужни за дейността на Медицински университет-Варна движими вещи– частна държавна собственост, представляващи отпадъци от хартия и картон (код на отпадъка 03 03 08, съгласно Наредба №2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците) с общо тегло  около 12 000 кг.


Публикувано на 12.03.2020 г.

____________________________________________________________________