Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Търгове

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - публична държавна собственост с обща площ 6 кв.м. за поставяне на терминални устройства АТМ, както следва:
- 2 кв.м. на първи етаж в Студентско общежитие блок 3, находящо се в гр. Варна, ул. „Брегалница" № 65;
- 2 кв.м. на първи етаж в Студентско общежитие блок 35, находящо се в гр. Варна, ул. „Петър Райчев";
- 2 кв.м. на партерния етаж на сграда „Ректорат", находяща се в гр.Варна, ул."Марин Дринов" № 55, съдържаща:

  1. Условия на търга.
  2. Заявление за участие в търга.
  3. Декларация за извършен оглед.
  4. Ценово предложение.
  5. Проект на договор за наем.
                                                                                                                                                                              Публикувано на 27.08.2018 г.                                                                                                                                                                               Публикувано на 07.06.2018г.


Търг за отдаване под наем на части от имот - публична държавна собственост находяща се в гр.Варна, ул."Брегалница" №3, представляваща 30 кв.м от покривна конструкция, кота +40м. на високото тяло на cградата, управляван от РЗИ – Варна и  Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"

Публикувано на 28.03.2018г.

Публикувано на 29.05.2018г.