Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Търгове

Продажба на непродадена недвижима вещ - частна държавна собственост, представляваща Гама Камера Dual head Gamma Camera ADAC, технически параметри: тегло в  кг – 2050, габарити в см - 152/155/279

Заповед
Публикувано на 02.07.2019г.

Провеждане на втори пореден търг с тайно наддаване за определяне на купувач на следната бракувана и ненужна движима вещ – частна държавна собственост, представляваща Гама Камера Dual head Gamma Camera ADAC, технически параметри: тегло в  кг – 2050, габарити в см - 152/155/279

Заповед

Заявление за участие

Декларация за оглед

Ценова оферта

Публикувано на 24.06.2019 г.

Провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на следната бракувана и ненужна движима вещ – частна държавна собственост, представляваща Гама Камера Dual head Gamma Camera ADAC

Заповед