Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Търгове

Заповед Р-100-964/18.10.2017 г. за откриване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем част от имот - частна държавна собственост с площ 4 кв.м. на I-ви етаж в коридора на сградата на филиала на МУ-Варна в гр. Сливен, ул. “Ген. Столетов“ № 30, за разполагане на автомати за кафе и топли напитки, безалкохолни напитки и вода, пакетирани изделия.

Тръжна документация:
  1. Условия за участие в търга.
  2. Заявление за участие в търга по образец.
  3. Декларация за извършен оглед на обекта по образец.
  4. Декларация за осигуряване изпълнението на специфичните условия по образец,
  5. Ценово предложение по образец.
  6. Проект на договор за наем.

                                                                                                                                               Публикувано на 20.10.2017 г.