Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Конкурси

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна на основание чл.3, ал.1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява конкурси за заемане на академични длъжности:

 _______________________________________________________________

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна обявява конкурси за заемане на длъжност „преподавател" за Факултет „Обществено здравеопазване", както следва:

 ______________________________________________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________

                                          _______________________________________________________________

   _______________________________________________________________