Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Конкурси


_______________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________


Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна обявява конкурс за допълнителен прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020/ 2021 г. в ДВ. Брой №50, 02.06.2020 г. по области на висше образование, професионални направления и докторски програми, както следва:

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________


 _______________________________________________________________
_______________________________________________________________