Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Ас. д-р Геновева Илиева Балчева


Катедра: Консервативно зъболечение и орална патология
УС:
Е-поща: genoveva.balcheva@mu-varna.bg, dr.balcheva@gmail.com
Телефон: +359 888 511132; 052 677 297

 

Биография

24.10.1980 г.родена в гр. Добрич.
  • 2007г. – завършва Дентална медицина във ФДМ, МУ-София.
  • 2011г. – асистент в катедра „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина“ към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна.
  • 2013 г. – асистент в катедра „Консервативно зъболечение и орална патология“ към Факултет по дентална медицина на Медицински университет – Варна.
  • 2015 г. – придобива специалност по Oперативно зъболечение и ендодонтия.
  • 2015 г. – зачислена в свободна докторантура на тема: „Дентинна свръхчувствителност – социални, диагностични и лечебни аспекти”.

Публикации

Има 3 публикации и 7 участия (с 13 орални и постерни презентации)    в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на лазерна дентална медицина, оперативно зъболечение.
Цитирания – 2 бр.

Научни публикации​

Член на

БЗС, БНДДМ, ДЛО