Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Консервативно зъболечение

Консервативно зъболечение е дисциплина, която включва разделите Кариесология и Ендодонтия. Целта на обучението по Консервативно зъболечение е придобиване на теоретични знания и клинични умения за диагностика, лечение и профилактика на заболяванията на твърдите зъбни тъкани, изучаване и практическо усвояване на основните методи за диагностика и лечение на заболяванията на зъбната пулпа и периодонциума.

Обучението на студентите в Катедрата по консервативно зъболечение се провежда от IV до X семестър и се извършва на два етапа. Предклиничният етап (от IV до VI семестър) представлява фантомен курс по оперативно зъболечение и ендодонтия. Клиничният етап (от VII до X семестър) се фокусира върху клиничната работа върху пациенти за диагностика, лечение и профилактика на некариозните и кариозни заболявания на твърдите зъбни тъкани, както и техните усложнения. ​