Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Доц. д-р Мая Димитрова Дойчинова д.м.


Катедра: Консервативно зъболечение и орална патология
УС:
Е-поща: maya.doychinova@mu-varna.bg, drmd@abv.bg
Телефон: 0889 112 103; 052 677 239

 

Биография

04.05.1977 г.родена в гр. Варна.
  • 2001г. – завършва Дентална медицина в МУ-София.
  • 2007 г. – асистент в катедра „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина“ към ФДМ на Медицински университет – Варна. Административен асистент.
  • 2012г. – придобива специалност  Оперативно зъболeчение и ендодонтия.
  • 2013 г. – асистент в катедра „Консервативно зъболечение и орална патология“ към ФДМ на Медицински университет – Варна.
  • 2015г. – защитава дисертационен труд на тема: “ Профилактика на зъбния кариес с фотосенсибилизатори (експериментални, лабораторни и клинични изследвания)”и придобива ОНС „Доктор“.

Публикации

Има 9 публикации и 8 участия (лекции и постери)  в научни конгреси.
Основни научни разработки са в областта на  фотодинамичната терапия за профилактика на зъбния кариес, антибактериалната фотодинамична терапия в денталната медицина, лечение на ендо-пародонталните лезии, подходи и проблеми при изкуствено ретрахиране на венечната бразда.
Специализации в чужбина – Швейцария, юни 2014 г. 
Цитирания – 3 бр.
Лектор на БЗС и BaSS.
Сертифициран преподавател на Maileffer Dentsply и Ultradent.

Научни публикации​

Отворен достъп

Член на

БЗС,БНДДМ, БСДА