Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Факултет по дентална медицина

Факултетът по дентална медицина е основан през 2006 година. Тук се подготвят кадри с висше образование по дентална медицина, специализанти и докторанти по основните дентални специалности. От 2008 година факултетът разполага с нова, изцяло оборудвана за целите на теоретичното и практическото обучение на студентите сграда. 

Това е един от най-младите и същевременно един от най-модерните факултети по дентална медицина на Балканите. Практиката е основна част в курса на обучение на студентите и се провежда във високотехнологична база под ръководството на екип от млади преподаватели. През 2009 година към Факултета отваря врати първият в страната академичен център по имплантология, в който студентите могат да се докоснат до последните достижения на имплантологичната наука и практика.

Основен приоритет в развитието на Факултета е високото качество на образованието и всеобхватността на дейността му по основните три направления - университетското образование, впоследствие – следдипломното обучение по специалностите и накрая продължаващо обучение на лекарите по дентална медицина.

Информация за студенти
 

Декан на Факултета по Дентална медицина

Проф. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м.

Адрес: гр. Варна 9000​
Бул. “Цар Освободител” № 84
Тел:  +359 52 677 200
Факс: +359 52 677 201​
E-mail: mfstonchev@mu-varna.bg
Биография

Функции


 

 

 

Зам. - декан по научна дейност, кариерно развитие и международни отношения

Проф. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м.н.

Адрес: гр. Варна 9000
Бул. “Цар Освободител” № 84
Тел.: 052/ 677 211
Е-mail: abaimplant@abv.bg ; metodi.abadjiev@mu-varna.bg


 


 


  

Зам. - декан по учебна дейностна Факултета по Дентална медицина

Доц. инж. Цанка Димитрова Дикова, доктор
 
Адрес: гр. Варна 9000
Бул. “Цар Освободител” № 84
тел.: 052/ 677 213
Е-mail: tsanka_dikova@abv.bg; tsanka.dikova@mu-varna.bg


 


 


 

Зам.- декан по лечебно-диагностична дейност

Проф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н.

Адрес: гр. Варна 9000
Бул. “Цар Освободител” № 84
Тел.: 052/ 677 298, вътр. 2209
Е-mail: stefan.peev@mail.bg ; stefan.peev@mu-varna.bg