Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Ас. д-р Делян Красимиров Георгиев


Катедра: Дентално материалознание и пропедевтика на протетична дентална медицина
УС:Пропедевтика на протетична дентална медицина
Е-поща: delyan.georgiev@mu-varna.bg
Телефон: 0889103936

 

Биография

Дата и място на раждане:  21.04.1989 г.  в гр. Варна

Образование - ЕГ "Иван Вазов" гр. Пловдив 2008 г.

Медицински университет - Пловдив, Факултет по дентална медицина 2014 г.

Преподавателска дейност:

Практически упражнения по Протетична дентална медицина към ФДМ – Варна

Научни интереси:

Подвижно и неподвижно протезиране

Езикова квалификация: английски,  руски език 

Публикации

Член на

БЗС