Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Ас. д-р Делян Красимиров Георгиев


Катедра: Протетична дентална медицина
УНС:
Е-поща: delyan.georgiev@mu-varna.bg
Телефон: 0889103936

 

Биография

Дата и място на раждане:  21.04.1989г.  в гр. Варна

Образование- ЕГ" Иван Вазов" гр. Пловдив 2008г.

Медицински Университет- Пловдив, Факултет по дентална медицина 2014г.

Преподавателска дейност:

·         Практически упражнения по Протетична дентална медицина към ФДМ – Варна

  Научни интереси:

Подвижно и неподвижно протезиране

Езикова квалификация: английски,  руски език 

Публикации

Член на

БЗС