Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Дентална физикална терапия

Преподаването по Дентална физикална терапия е за студенти от пети курс и е в рамките на един учебен семестър -  14 часа лекции и 14 часа упражнения. Завършва в края на семестъра с практически изпит, а теоретичният изпит се провежда през зимната изпитна сесия.

След завършване на курса студентите трябва да са придобили следните основни компетенции:

  • физикална диагностика ( ЕОД и ТОД) при заболявания на зъбите и техните усложнения;
  • да познават и използват апаратите за дагностика и лечение с физикални фактори, съобразно изискванията за безопасност;
  • адекватно да преценяват клиничното състояние на пациента и да определят индикациите и контраиндикациите за лечение;
  • да изработват терапевтичен план;
  • да провеждат планираното лечение и да проследяват в динамика постигнатите резултати от лечението.​