Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. д-р Милена Тодорова Георгиева


Катедра: Детска дентална медицина
УС:
Е-поща: dr.milena.georgieva89@gmail.com/ milena.georgieva@mu-varna.bg
Телефон: 0883/424786; 052/ 677 236

 

Биография

​​Родена на 03.01.1989г. гр. Велико Търново, обл. Велико Търново. През 2008г. Д-р Георгиева завършва средно образование в ПМГ- „Васил Друмев", гр. Велико Търново, профил химия, биология и английски език. През 2014г. завършва своето висше образование- магистър по дентална медицина към МУ- гр. Варна. През 2015г. е хоноруван асистент към катедра „Детска дентална медицина " към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – гр. Варна. От 2016г. е редовен асистент в катедра „Детска дентална медицина" към Факултет по Дентална медицина на Медицински университет Варна.

Публикации

Член на

​Български зъболекарски съюз, Националното сдружение на лекарите по детска дентална медицина.