Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. д-р Преслав Пламенов Пенчев


Катедра: Протетична дентална медицина
УС:
Е-поща: Preslav.Penchev@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Катедра: Протетична дентална медицина
Е- поща: Preslav.Penchev@mu-varna.bg
Дата и място на раждане: 30.04.1991г., гр. Русе

Образование:

  • 2005-2010 - Математическа гимназия „Баба Тонка" – гр. Русе, специалност информатика
  • 2010-2016 - Дентална  медицина в Медицински университет-Варна, Факултет по Дентална медицина

Академични позиции: от 2016г. асистент в катедра „Протетична дентална медицина"


Преподавателска дейност :

  • Практически упражнения по Протетична дентална медицина
  • Участие в семестриални практически и теоретични изпити

Научни интереси: Протетична дентална медицина, имплантология и пародонтология

Публикации

Член на

БЗС