Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Зинаида Димитрова Иванова


Катедра:
УС:Медицински лаборант
Е-поща: xe_na@abv.bg/ zinaida.ivanova@mu-varna.bg
Телефон: +35952978293

 

Биография

Публикации

Член на