Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Доц. Минко Милчев Милев доктор


Катедра:
УС:Зъботехника
Е-поща: minko.milchev.milev@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Роден на 23.09.1972 г. в град Варна. Завършва специалност зъботехника в ПМИ – Варна през 1994 г. От 1996 година е преподавател в УС „Зъботехник” на МК – Варна към МУ – Варна. През 2000 година придобива бакалавърска степен „Здравни грижи” във ВМИ – Пловдив.

Курсове:

- 2001 година курс за безметални композитни изграждания и получава сертификат от фирма IVOCLAR – Лихтенщаин.

- 2002 година курс за безметални порцеланови изграждания и получава сертификат от фирма”Демо дентал Бурджев” гр.София

- 2003 година курс „Arz ceramica “ организиран от фирма “VITA”- Германия

- 2007 година курс за оторизация за демонстратор на “VM-13, VM-7, VM-9 in 3D MASTER SHADES” във фирма “VITA”- Германия

- 2008 година курс за моделно ляти протези и восъчно проектиране на фирма „RENFERT”- Германия , представлявано от ф-ма “Дентасвет” гр.В.Търново

- 2010 година – курс за термопластични протези с апарат "THERMOPRESS 400" на фирма BREDENT в гр.Сливен – “СТАНИДЕНТ’ г-н Стоян Христов

Има участия в над 10 семинари, изложения „БУЛМЕДИКА- БУЛДЕНТАЛ” гр. София и клуб „VITA “ – БЪЛГАРИЯ.

Публикации

Член на