Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Стоян Грозданов Стоянов


Катедра:
УС:Зъботехника
Е-поща: stoyan.stoyanov@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Роден на 9. 02.1970 година в  гр. Варна. Завършва  специалност зъботехника в ПМИ – Варна  през 1993 година. От 1995 година е преподавател  в УС „Зъботехник” на МК – Варна към МУ – Варна. През 2000 година придобива  бакалавърска степен по здравни грижи във ВМИ – Пловдив.

Има над  10 участия в курсове и семинари в областта на технологията на зъбопротезните конструкции.

Публикации

Член на