Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Медицински оптик

​Медицинският оптик е специалист по медицинска оптика и оптична корекция на зрението и има право да работи във всички оптики, оптични центрове, работилници и заводи, складове за оп-тични средства и офталмологични практики. Медицинският оп-тик е квалифициран да оценява, изработва и препоръчва оптични средства, както и да дава консултации по проблемите на зрението, включително зрителна рехабилитация, превенция и профилактика. В зависимост от обема на работата и сложността на проблема може да работи самостоятелно или под ръководството на лекар, специа-лист по очни болести.  Виж повече​