Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. Валентина Матеева Александрова


Катедра:
УС: Инспектор по обществено здраве
Е-поща: valentina.aleksandrova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Родена на 24.10.1971г. в гр. Добрич, област Добрич. Завършва Медицински колеж - Варна, специалност "Санитарен инспектор" през 1992 г. и "Обществено здравеопазване" в Медицински университет "Проф. Параскев Стоянов" през 2005 г. Има придобити две  бакалавърски степени по "Стопанско управление" и "Управление на здравните грижи".
Работила е в Регионална здравна инспекция - Добрич от 1992 до 2002 г. и в Регионална здравна инспекция - Варна от 2005 до 2015 г.
От месец март 2015 г. е асистент в УС "Инспектор обществено здраве" в Медицински колеж- Варна към Медицински университет "Проф. Параскев Стоянов" - Варна. 

Публикации

Член на