Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. фарм. Димана Димитрова Атанасова


Катедра:
УС:Помощник фармацевт
Е-поща: dimana.dimitrova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Асистент в УС „Помощник-фармацевт" , от 2015г. асистент по „Фармакогнозия" към Медицински колеж – Варна. Придобива магистърска степен през 2014г. в Медицински университет – Варна, Факултет по Фармация.Завършва специалност „Помощник-фармацевт" в Медицински колеж – Варна през 2008г. Административен секретар на РФК Варна към БФС.

Публикации

Член на

Член на БФС.