Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Миглена Михова Кузманова


Катедра:
УС:Медицински оптик
Е-поща: Miglena.Kuzmanova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Публикации

Член на