Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Д-р Георги Николаев Тодоров д.м.

​​​


Катедра: Образна диагностика и лъчелечение
УС:
Е-поща: Georgi.Todorov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 579

 

Биография

​Роден през 1988 година в гр. Стара Загора. Завършва средното си образование в гимназия „Иван Вазов" - Стара Загора през 2007 год. През 2013 год. завършва Медицински университет - „Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна. През 2015 год.  завършва степен – магистър, специалност „Здравен мениджмънт" към Медицински университет гр. Варна. От 2013 год. до момента работи като лекар - ординатор в Ангиографски сектор към клиника по „Образна диагностика" на Университетска болница „Св. Марина" гр. Варна. През 2016 г. защитава докторска дисертация на тема „ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПОДХОДИ И ДИАГНОСТИКА ПРИ  ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХЕПАТОБИЛИАРНАТА СИСТЕМА". Д-р Тодоров специализира в Малмю - Швеция ендоректална ехография, в Бърно - Чехия специализация по интервенционални процедури върху хепатобилиарната система, в Стокхолм – Швеция специализация по невроваскуларни интервенции.

Публикации

Над 40 публикации на конгреси в международни и български научни списания.

Отворен достъп

Научни публикации

Член на

​Българската асоциация по радиология (БАР), European Society of Radiology (ESR), CardioVascular and Interventional Radiology (CVIR).​​​