Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Александър Александров Петров


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС: Нефрология, хемодиализа и токсикология
Е-поща: Aleksandar.Petrov@mu-varna.bg; alexander.petrov1@gmail.com
Телефон: 052/978-264

 

Биография

Д-р Александър Петров е роден в гр. Варна на 08. юли 1990 г. Завършва с отличие І Езикова гимназия, гр. Варна, с профил немски език през 2009 г. и Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, гр. Варна, специалност „Медицина” през 2015 г. също с отличие. През 2014 г. участва в студентски обмен по програма „ЕРАЗЪМ“ в Болница „Krankenhaus der Augustinerinnen” град Кьолн, Германия. Веднага след завършването си започва работа в Клиника по Нефрология и диализа на УМБАЛ „Св. Марина“-Варна първоначално като хоноруван, а от 2016 г. като редовен асистент. Владее немски (ниво C1) и английски език.  
 
Основните научни интереси на д-р А. Петров са в областта на бъбречната трансплантология и имунология, 3D принтирането и изкуствените органи. 

Публикации

​Научни публикации

Член на