Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Александър Александров Петров


Катедра: Вътрешни болести
УС: Нефрология, хемодиализа и токсикология
Е-поща: Aleksandar.Petrov@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Публикации

Член на