Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Гл. ас. д-р Антоанета Борисова Георгиева д.м.


Катедра: Фармакология и клинична фармакология и терапия
УС:
Е-поща: antoaneta.georgieva@mu-varna.bg
Телефон: сл.тел. 052-677050 , в.2652

 

Биография

Родена на 30.07.1985 г. в град Русе. Завършила средното си образование в СОУ за Европейски езици  в гр. Русе през 2004 г. Владее английски, руски и разговорно немски език. Дипломирала се през 2010 г. в МУ-Варна с отличен успех. Омъжена, с едно дете. Има едногодишен стаж в аптека. От 2012 г е асистент в катедра " Фармакология и клинична фармакология​ и терапия​ " на МУ-Варна. Има участие в един проект. Има интереси в областта на фармакологията на полифенолите. Участва в българо- и англоезичното преподаване по Фармакология за специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“, както и в преподаването по Клинична фармакология. Зачислена е като специализант по специалността „Фармакология“.

Публикации

Има 5 публикации (от които 3 с общ импакт фактор 4.94) и 12 участия в национални и международни научни форуми. Съавтор е в издаването на 2 учебни помагала по фармакология за студенти от специалност „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация".
​​

Научни публикации​

Отворен достъп

Член на

Български лекарски съюз, Българско научно дружество по фармакология и клинична фармакология.