Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Проф. д-р Христо Василев Кожухаров д.м.

Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св .Марина", Втора  Психиатрична клиника –  ул."Христо Смирненски" № 1, 9010 Варна, България


Катедра: Психиатрия и медицинска психология
УС:
Е-поща: hristo.kojuharov@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 302955

 

Биография

ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ    
20 октомври, 1966,  Варна, България

ОБРАЗОВАНИЕ   

Медицинско - Медицински университет - Варна 1993 г.,

Специалност психиатрия - Медицинска академия София, 1997;

Образователна и научна степен: "Доктор"ВАК 2010 -  03.01.20 "Психиатрия "

КВАЛИФИКАЦИЯ И ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:

1994 -1996 - Специализация в Катедрата по психиатрия и медицинска психология при Медицински университет – Варна               

1997-1998 - Специализация по психотерапия и обща психиатрия в Психиатричната болница в гр.Листал, Швейцария

от 1999г. - Психиатър в наркологично отделение към Психиатрична клиника– Варна

2000 – Курс по Здравен мениджмънт - Медицински университет – Варна .

2003 – 2005 – Консултант по психиатрия  на Регионалната Здравна Каса –Варна. 

2008 – Сертификационен курс за ръководители на субституиращи и  поддържащи програми при зависими пациенти в Национален център по  наркомании – гр. София.

От 2010 г  провежда обучението по психиатрия на общопрактикуващите лекари в Медицински университет - Варна

от 2012г- доцент към Психиатрична клиника– Варна

от 2013г. Началник Втора  Психиатрична клиника Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Марина"

От 2012 г. до 2016 г. е Председател на Българската  психиатрична асоцианция

От 2016 г. е ръководител на катедра „Психиатрия и медицинска психология”

От 2017-та година е професор по „Психиатрия” към Втора психиатрична клиника

Провeжда  у нас и в чужбина  следдипломни квалификационни курсове и обучения в областта на клиничната психиатрия, индивидуалната и груповата психотерапия и супервизията.

Публикации

Има над 90 публикации и две самостоятелни монографии, както и над 30 участия в национални и международни форуми (симпозиуми, конференции и конгреси). 
Основните ´научни разработки са в областта на , общата психиатрия, клиничната психиатрия, наркологията, психотерапията, психофармакологията и др.

Научни публикации

Член на

Българска психиатрична асоциация

Българска медицинска асоциация