Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​

Контакти


Организатори учебна дейност​


Петя Пенева Христова
Адрес: гр. Варна 9000
Ул."Марин Дринов" 55
Тел.: +359 52 677 009​
E-mail: dekanat_medicina@mu-varna.bg
petya.hristova@mu-varna.bg

 
Бояна Николаева Иванова
Адрес: гр. Варна 9000
ул."Марин Дринов" 55
Тел.: +359 52 677 009
E-mail: dekanat_medicina@mu-varna.bg
boyana.ivanova@mu-varna.bg

 

Диляна Панайотова Панайотова
Адрес: гр. Варна 9000
ул."Марин Дринов" 55
Тел.: +359 52 677 087​
E-mail: medicine.en@mu-varna.bg
dilyana.panayotova@mu-varna.bgДияна Иванова ​​Николова - в отпуск по майчинство
Адрес: гр. Варна 9000
Ул."Марин Дринов" 55
Тел.: +359 52 677 087​
diyana.nikolova@mu-varna.bg​
Геновева Мишева Радева  ​ 
Адрес: гр. Варна 9000 
 ул."Марин Дринов" 55
Тел.: +359 52 677 009
E-mail: dekanat_medicina@mu-varna.bg
genoveva.radeva@mu-varna.bg​


Сирма Живкова Драганова 
Адрес: гр. Варна 9000
Ул."Марин Дринов" 55
Тел.: +359 52 677 087​
E-mail: medicine.en@mu-varna.bg
Ренета Денчева Дянкова  ​

Адрес: гр. Варна 9000 

 ул."Марин Дринов" 55
Тел.: +359 52 677 009
E-mail: dekanat_medicina@mu-varna.bg

reneta.dyankova@mu-varna.bg

Вилиана Веселинова Пантелеева