Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Доц. д-р Даниела Иванова Герова д.м.


Катедра: Обща медицина и клинична лаборатория
УС:Клинична лаборатория
Е-поща: daniela.gerova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 211 ; 0896 710 245

 

Биография

 

  • Роден/а 12.01.1961г. Завършва средно образование: IVЕГ „Фредерик Жолио Кюри" Варна, 1980. Завършва медицина във ВМИ - Варна през 1986 г.
  • ПРИДОБИТИ СПЕЦИАЛНОСТИ: 1994 Биохимия; 2009 – Клинична лаборатория
  • МЕСТОРАБОТА: МУ-Варна; МБАЛ „Света Марина"-Варна, Централна клинична лаборатория. Асистент в МУ – Варна от 1991 г. до 2009 г. вкл. е асистент, старши асистент и главен асистент в Катедрата по Биохимия, молекулярна биология и нутригеномика, МУ - Варна. От 2010 г. е главен асистент в УС по Клинична Лаборатория към Катедрата по Обща медицина и Клинична лаборатория, МУ - Варна. 
  • СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: едногодишна специализация (10.2006 - 10.2007) в Брюксел, Белгия в областта на лабораторната ендокринология
  • Основни научни разработки в областта на оксидативен стрес и участие на свободни радикали в патогенезата на различни заболявания; нанотехнологии - употреба на наночастици като лекарствени преносители; метаболитен синдром; мастноразтворими витамини и обмяна на костна тъкан

Публикации

Учебници - 2, книги - 1; статии: общо 30 (16 в български списания, 14 в чуждестранни списания); съобщения – общо 30 (18 в България и 12 в чужбина)

Научни публикации​

Отворен достъп

Член на

 

  • Съюз на учените във Варна
  • Съюз на учените в България (СУБ), Секция биохимия и молекулярна биология
  • Дружество по Клинична лаборатория, клон Варна