Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Доц. д-р Дилян Петров Петров д.м.

гр. Варна, бул. "Хр. Смирненски" №1, УМБАЛ "Св. Марина", Първа клиника по хирургия


Катедра: Обща и оперативна хирургия
УС:
Е-поща: dilyan.petrov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 537

 

Биография

Д-р Дилян Петров, дм е лекар-ординатор към Първа клиниката по хирургия. Завършва Английска езикова гимназия „Гео Милев" - гр. Русе през 1985 год. Следва Медицина в Медицински университет – Варна. Дипломира се през 1991 год. Започва специализация по Обща хирургия през 1992год. в ИСУЛ-гр. София. През 1997 год. придобива квалификационна степен Специалист хирург. От 1997 год. до 2008 год. работи като Лекар хирург, специалист по висцерална хирургия МБАЛ Русе. От 2008 год. е част от екипа на Първа Клиника по Хирургия - МБАЛ" Св. Марина" - гр. Варна

Д-р Дилян Петров през 2008г. печели конкурс за редовен асистент в Катедра по обща и оперативна хирургия към Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна.

През 2014 год. защитава дисертационен труд на тема „Съвременен подход в диагностиката и лечението на усложнената дивертикулоза на колона." и придобива образователно-научна степен „доктор".

Преподава „Пропедевтика на хирургията" и „Клинична хирургия"  - лекции и упражнения на студенти по медицина – обучение.

Владее английски и руски.


Публикации

Д-р Дилян Петров, дм е участвал с над 25 научни доклади и постери на конференции в страната и чужбина в областта, както и статии в научни периодични издания по следните теми: хирургичното лечение при дивертикулоза, лапароскопска резекция при рак на ректума, съвременно лечение на надбъбречни тумори, чернодробни метастази и др.

Научни публикации

Член на

  • Българското хирургическо дружество (БХД)
  • Съсловната организация на хирурзите в България
  • Съюза на учените в България
  • Български Лекарски съюз.